Trenutno ima skupnost tri delujoče hiše – matično v Međugorju, v Starem trgu ob Kolpi in v Gromljaku pri Kiseljaku blizu Sarajeva. Hiše med seboj tesno sodelujejo in gojenci se po potrebi preselijo iz ene v drugo, kar se bo godilo tudi, ko bo hiš več. Vsaka hiša ima svoje posebnosti in precejšnjo samostojnost kar se tiče organiziranja same hiše. Program je povsod isti.

Svojci sodelujejo z molitvijo in rednimi mesečnimi srečanji z vodstvom ter občasnimi srečanji z gojenci.